HPR Expertise

Sectoren

(Petro)chemische sector

Voor het opstellen van een asbestbeheersplan, asbestinventarisatie en onderzoek naar diverse gevaarlijke stoffen vraagt de industriële sector om specifieke kennis, kunde en ervaring. Ons plan van aanpak is erop gebaseerd dat uw productie-/ proces niet verstoord wordt. Wij bieden meerdere diensten voor de industriële sector aan (MVK & HVK-advies, toolbox module, toezicht, vergunningen, sloopbestekken, aanbesteding en innovatieve Technieken). Wij van HPR Expertise BV. hebben als doel de juiste informatie en kennis te delen met u rondom onderzoek naar gevaarlijke stoffen. 

Vastgoed-/ Utiliteitsgebouwen

Voor een aan- of verkoop van een vastgoedportefeuille is het uitvoeren van diverse onderzoeken essentieel. Wij voeren diverse onderzoeken uit zodat er een duidelijk beeld ontstaat voor de koper en verkoper. Verschillende inspecties worden ook tegelijkertijd uitgevoerd waardoor een besparing ontstaat in tijd en de kosten. Hieronder een overzicht van de diensten: 

– Onderzoek gevaarlijke stoffen; 
– Bouwkundige opnames; 
– Brandveiligheid; 
– Meetstaat NEN 2580. 

Woningbouwcorporaties

In de woningen die voor 1994 gebouwd zijn is de kans groot dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw of renovatie. Wanneer een woningcorporatie onderhoud, renovatie of sloop op de planning heeft staan is dit voor de meeste woningbouwcoöperaties een bekend terrein. Wij hebben een uniek concept opgesteld voor het uitvoeren van diverse inspecties waarbij er rekening wordt gehouden met de minimale leegstand, kosten en de risico’s. De diverse diensten binnen de woningbouwcoöperaties: 

• Mutaties;                                                    • Bouwkundige opnames;
• Dagelijks onderhoud;                               • Brandveiligheid;
• Projecten;                                                   • Meetstaat NEN 2580
• Calamiteiten; 

24/7 Calamiteitenservice

Of het nu gaat om een explosie-, brand-, storm- of waterschade, wij staan dag en nacht voor u klaar om in actie te komen. 

Voor calamiteiten zijn wij bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 78 66 65. 

Hoe gaan wij te werk; 

  • Bepalen van aard en omvang
  • Onderzoek en Risicobeoordeling; met behulp van een drone kunnen wij (beeld)onderzoek verrichten bij niet bereikbare locaties en zo ook een goed overzicht maken met beelden van bovenaf
  • Afzetten (potentieel verontreinigd gebied;
  • Planvorming asbestverwijdering;
  • Coördinatie en toezicht asbestverwijdering;
  • Ondersteuning opdrachtgever bij afhandeling van oplevering (vrijgave, documentatie)